Cirkulære om aftale om ferie

17-05-2024
Gældende

Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og centralorganisationerne har indgået aftale om ferie.


Se CIR1H nr 9298 af 17/05/2024 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF