Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

23-05-2012
Historisk

Finansministeriet og AC har indgået aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet).


De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere aftale er,

  1. at det nu er muligt at ansætte eksterne lektorer varigt,
  2. at opsigelsesbestemmelserne er ændrede for nyansættelse,
  3. at der er indført forhandlingsadgang ved sager om påståede urimelige afskedigelser,
  4. at der kan aftales varige og midlertidige tillæg,
  5. at der kan ydes engangsvederlag,
  6. at aftale om lokalløn ophæves for eksterne lektorer ved universiteterne m.fl. og erstattes med bestemmelserne i § 5,
  7. at der er indført adgang til tjenestefrihed på barnets 2. sygedag, og
  8. at der ikke skal ske en orientering af organisationerne, når en ekstern lektor arbejder mere end 500 timer, men under 780 timer.

For allerede ansatte i tidsbegrænsede stillinger gælder de nye opsigelsesregler efter en eventuel fornyelse af en tidsbegrænset ansættelse. For allerede varigt ansatte gælder de for dem aftalte opsigelsesvarsler fortsat, jf. særreglerne i § 11, stk. 6-7.

Allerede ydede tillæg efter lokallønsaftalen videreføres som en personlig ordning.

Hvor der i aftalen tales om ”organisationen” og ”parterne” forstås den enkelte medlemsorganisation tilsluttet AC.


Download cirkulære som PDF