Skov- og landskabsingeniører

24-03-2009
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører


Status for fornyelsen af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 samt Danske Skov- og Landskabsingeniører, Statskredsen er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF