Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere

13-04-2016
Historisk

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i staten.



Download cirkulære som PDF