Korrespondenter i staten

21-05-2012
Historisk

Finansministeriet og Forbundet Kommunikation og Sprog har indgået overenskomst for korrespondenter i staten.


Parterne har tilrettet overenskomsten i lyset af protokollatet af 26. marts 2012 mellem AC og Finansministeriet vedrørende præcisering af adgangen til at aftale lokale tillæg. Endvidere er det nye grundbeløb pr. 31. marts 2012 indarbejdet i overenskomsten.


Download cirkulære som PDF