Cirkulære om ophævelse af cirkulære om aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed for journalister i staten i forbindelse med covid-19