Ophævelse af cirkulære om indgåelse af individuelle og kollektive aftaler om afgangsaldre i staten og folkekirken mv.

07-04-2016
Gældende

Cirkulæret ophæves pr. 7. april 2016.Download cirkulære som PDF