Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet

28-06-2023
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet.


Se CIR1H nr 9543 af 28/06/2023


Download cirkulære som PDF