Cirkulære om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2022

19-04-2022
Historisk

Satsen for boligopvarmning er reguleret pr. 1. april 2022


Se CIR1H nr 9399 af 19/04/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF