Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

01-04-2014
Historisk

Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) har indgået organisationsaftale for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F).


Ændringer i forbindelse med OK13 mv.

  1. Organisationsaftalen er sproglig og strukturelt forenklet, herunder opregning af løn- og tillægssatser til 31. marts 2012-niveau.
  2. Organisationsaftalens løngruppestruktur er forenklet, således at aftalens tekniske serviceledere nu er samlet på to satser i en ny løngruppe 3, som konsekvens heraf er den institutionsspecifikke gamle løngruppe 6 ophævet.
  3. Cirkulærebemærkningerne til aftalens dækningsområde er revideret, bl.a. er det nærmere specificeret, hvilke erhvervsuddannelser organisationsaftalen omfatter.
  4. Med virkning fra 1. april 2013 omfattes de kvindelige rengøringsassistenter / kvindelige serviceassistenter af organisationsaftalens bestemmelser om muligheden for at indgå vinterberedskab på samme vilkår som specialarbejdere m.fl.
  5. Parterne har endvidere drøftet, at det er hensigtsmæssigt, at man lokalt drøfter omfanget mv. af vinterberedskabet, som konsekvens heraf har Finansministeriet korrigeret cirkulærebemærkningerne, der knytter sig til vinterberedskabsbestemmelsen.
  6. Specialarbejdere m.fl. under Forsvarsministeriet, der er på ATP-sats F overgår med virkninger fra 1. januar 2014 til ATP-sats A.
  7. I forbindelse med nedlæggelsen af Farvandsvæsenet omfattes de specialar-bejdere, der blev flyttet til Søfartsstyrelsen af den nye løngruppe 8 i organisationsaftalen.

Download cirkulære som PDF