Opslag af stillinger og lønnede hverv i staten

26-03-2010
Historisk

Stillinger og lønnede hverv i staten skal opslås efter regler, der svarer til reglerne om opslag af tjenestemandsstillinger i staten.Download cirkulære som PDF