Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten

08-07-2021
Gældende

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 har indgået vedlagte aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten.


Se CIR1H nr 9590 af 08/07/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF