Ansatte i staten med en læreruddannelse

27-02-2004
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har den 27. februar indgået medfølgende organisationsaftale.



Download cirkulære som PDF