Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2012

29-03-2012
Historisk

Boligbidraget for statens tjeneste- og lejeboliger forhøjes med virkning fra 1. august. 2012.Download cirkulære som PDF