Nyt lønsystem tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Trafikforbundets forhandlingsområde

10-03-2009
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Trafikforbundets forhandlingsområde.Download cirkulære som PDF