Forkontortillæg til tjenestemænd

05-03-2009
Gældende

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har opnået enighed om vilkår for tjenestemænd, der gør tjeneste i forkontor hos en minister, departementschef mv.


Det hidtidige cirkulære om rådighedstillæg til tjenestemænd, som gør tjeneste i forkontor hos en minister eller en departementschef, direktøren for udenrigsministeren, generaldirektøren for Danske Statsbaner eller generaldirektøren for Post- og Telegrafvæsenet af 2. januar 1985 (CIR nr. 4 af 09/01/1985) ophæves.


Download cirkulære som PDF