Cirkulære om aftale om eksterne lektorer og undervisningsassistenter ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og forskningsministeriet

16-03-2022
Gældende

Skatteministeriet og Akademikerne har indgået aftale for eksterne lektorer og undervisningsassistenter ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Se CIR1H nr 9271 af 16/03/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF