Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger

27-02-2004
Gældende

Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået vedlagte aftale af 27. februar 2004 om ændring af aftale af 16. marts 1989 om boligbidrag for tjenesteboliger.Download cirkulære som PDF