Frihed til nyuddannede

28-06-2018
Gældende

Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2018 har Finansministeriet og Akademikerne aftalt en ret til frihed for nyuddannede akademikere.


Moderniseringsstyrelsen og Akademikerne har drøftet den nærmere håndtering af akademikerforligets afsnit IV, punkt 5 om frihed til nyuddannede akademikere omfattet af overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for læger i staten og overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen er enige om, at retten til fem fridage for nyuddannede gælder for de medarbejdere, der ansættes 1. april 2018 eller senere og er indplaceret på basislønstarttrin efter § 4, stk. 2 i overenskomsten for akademikere i staten, § 4, stk. 2 i overenskomst for læger i staten eller § 6, stk. 1 i overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Fridagene er ikke reguleret af ferieloven og selve afholdelsen fastsættes af arbejdsgiver efter forhandling med medarbejderen. Fridagene skal holdes indenfor det første ansættelsesår og bortfalder, hvis ikke de er afholdt inden da.

Hvis vedkommende får penge fra feriekonto fra en tidligere fuldtidsansættelse har vedkommende ikke ret til de fem fridage.

Retten til frihed for nyuddannede bortfalder, når den nye ferielov træder i kraft pr. 1. september 2020, og nyuddannede, der ansættes fra denne dato eller senere har således ikke ret til de fem fridage.


Download cirkulære som PDF