Refusion af udgifter til outplacementforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser (Bedre Balance)

11-03-2016
Gældende

I forlængelse af regeringens beslutning om at øremærke midler til outplacementforløb for medarbejdere, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med jobbet ifm. regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser, har Moderniseringsstyrelsen udgivet et cirkulære.


Cirkulærets bilag 2 "Ansøgningsskema til brug for refusion af udgifter til outplacementforløb" finder du her i en word-udgave.

Download cirkulære som PDF