Ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved forskningsinstitutioner mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og Dansk Dekommissionering samt konsulenter i Arbejdstilsynet

18-04-2011
Historisk

Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Teknisk Landsforbund samt Fagligt Fælles Fællesforbund (3F) har indgået organisationsaftale for ingeniør assistenter og forskningsteknikere m.fl.Download cirkulære som PDF