Cirkulære om aftale om udbetaling af feriegodtgørelse for statsansatte på Færøerne

22-05-2023
Gældende

Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og centralorganisationerne har indgået aftale (bilag 1) af 8. maj 2023 om udbetaling af feriegodtgørelse for statsansatte på Færøerne.Download cirkulære som PDF