Regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2010

23-03-2010
Historisk

Ifølge aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser reguleres prisen på varme årligt pr. 1. april.Download cirkulære som PDF