Engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

18-06-2018
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.


Efter aftalen optjener tjenestemænd m.fl. et engangsbeløb for hvert kvartal de efter den 1. januar 2019 forbliver i tjeneste efter at have optjent 37 års pensionsalder.

Aftalen har virkning fra den 1. januar 2019. Beregning og udbetaling af engangsbeløb foretages af Udbetaling Danmark.


Download cirkulære som PDF