Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

25-02-2014
Historisk

Aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 ophævet og erstattet med Aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3, pkt. A og pkt. I.1 i resultatet af forhandlingerne mellem finansministeren og Akademikerne pr. 1. april 2013.Download cirkulære som PDF