Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

25-02-2014
Historisk

Aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 ophævet og erstattet med Aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3, pkt. A og pkt. I.1 i resultatet af forhandlingerne mellem finansministeren og Akademikerne pr. 1. april 2013.Download cirkulære som PDF