Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

04-03-2015
Historisk

1. januar 2015 bortfalder kravet om indberetning af delvis sygemelding i form af fritagelse for visse opgaver.Download cirkulære som PDF