Fagfotografer, helseassistenter samt laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

27-02-2019
Gældende

Finansministeriet og Serviceforbundet har indgået organisationsaftale for fagfotografer, helseassistenter samt laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.


Se CIR1H nr 9146 af 27/02/2019 i Retsinformation.


Download cirkulære som PDF