Forskningsteknikere og ingeniørassistenter

19-01-2004
Historisk

Finansministeriet og Teknisk Landsforbund har den 19. januar 2004 indgået vedlagte organisationsaftale for forskningsteknikere og ingeniørassistenter ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet og Århus Universitet.Download cirkulære som PDF