Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2004

12-01-2004
Historisk

Satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2004Download cirkulære som PDF