Ændring af cirkulære om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2008

12-01-2010
Gældende

Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået aftale om ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2008.Download cirkulære som PDF