Cirkulære om aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2021

10-01-2023
Gældende

Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået den som bilag 1 vedlagte aftale om justering af tjeneste-mandslønninger mv. fra 1. april 2021.


Cirkulæret ophæver Medst nr. 011-22 på baggrund af en rettelse i aftalens § 6 om Færø-tillæg (grundbeløbet for skalatrin 48-49). Samtidig er bestemmelserne om procentregulering mv. opdateret.

Se CIR1H nr 9005 af 10/01/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF