Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

21-01-2015
Historisk

Finansministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Jordbrugsteknologerne i Danmark (JID) har indgået protokollat til orgsniationsaftalen.Download cirkulære som PDF