Cirkulære om tjenesterejseaftalen

03-01-2023
Gældende

Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10 – Centralorganisationen af 2010, Akademikerne og Lærernes Centralorganisation har indgået aftale om tjenesterejser.


Parterne skal i forbindelse med den reviderede aftale henlede opmærksomheden på protokollatet vedrørende medarbejderinddragelse i grøn omstilling på statslige arbejdspladser, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2021.

Af protokollatet fremgår bl.a. følgende:

Behovet for øget bæredygtighed, herunder nedbringelse af CO2-udslippet, er en global udfordring, hvor der er behov for at finde lokale løsninger.

Parterne er enige om, at fokus på grøn omstilling bør inkorporeres i de statslige arbejdspladser nuværende og fremtidige opgaveløsning, samt generelt i forhold til indretningen af de statslige arbejdspladser.

 

Se CIR1H nr 9002 af 03/01/2023 på Retsinformation

 

 


Download cirkulære som PDF