Cirkulære om organisationsaftale for undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole

04-01-2022
Gældende

Skatteministeriet og CO10 og Lærernes Centralorganisation (LC) har indgået organisationsaftale for undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.


Se CIR1H nr 9001 af 04/01/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF