Protokollat til overenskomst for akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde (fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.)

14-01-2013
Gældende

Finansministeriet, IDA og DdL har indgået aftale om tiltrædelse af protokollat til overenskomst for akademikere i staten.Download cirkulære som PDF