Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere

04-01-2012
Historisk

Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 har indgået organisationsaftale for bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer samt kortteknikere.


For tjenestemandsansatte/tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i staten har Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 indgået aftale om nyt lønsystem.


Download cirkulære som PDF