Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

13-01-2011
Historisk

I medfør af tjenesterejseaftalen reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser pr. 1. januar 2011.


Dette cirkulære udsender til tidligere udsendte cirkulære af 20. december 2010 om satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser (Perst.nr. 049-10).

Den eneste ændring i det nye cirkulære er, at satserne for hoteldispositionsbeløb for Danmark i bilag 5 er blevet forhøjet, så der tages højde for, at priserne i Hotelaftalen for Danmark er inklusive moms.


Download cirkulære som PDF