Honorering af psykologiske konsulenter

25-05-1999
Gældende

Finansministeriet og Dansk Psykologforening har indgået aftale om honorering af psykologer,


der efter aftale beskæftiges ved hhv. Forsvarsministeriet, et statsamt eller Direktoratet for Kriminalforsorgen.


Download cirkulære som PDF